O NÁS

Knihovní řád je s účinností od 1.1.2010

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 do knihovny přibylo celkem 144 ks knih, z toho nově zakoupených knih 107 ks a darováno knihovně celkem 31 knih (hlavně z knihovny Jihlava). Z knižního fondu za rok 2016 nebyla vyřazena žádná kniha.

K 31.12.2016 je v knihovně evidováno v systému CLAVIUS REKS celkem 1 986 knih. Dále mimo tento systém jsou k dispozici brožury KVPL , Harlequiny a dětské Čtyřlístky v celkovém počtu 669 ks. Celkový knižní fond činí 2 655 ks. Dále jsou kdispozici i kompletní ročníky časopisu Květy (uchovává se posledních 5 ročníků), též časopisy: Zahradnická kuchařka, Zahrada, Flóra, atd.

Za uplynulý rok si čtenáři vypůjčili 1 399 ks literatury. Z toho dětská naučná literatura a beletrie v počtu 354 ks, dospělí knihy naučné i beletrii, brožury, časopisy v počtu celkem 1 045 ks.

Za rok 2016 bylo zaregistrováno celkem 60 čtenářů, z toho 21 dětí do 15 let věku. Knihovnu navštívilo celkem 598 návštěvníků a čtenářů. Děti z mateřské školy spolu s paní učitelkami navštívily knihovnu v měsíci březnu a listopadu.

V knihovně je široký sortiment knih, jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež. Pro dospělé jsou k dispozici knihy naučné, beletrie, detektivky i poezie, KVPL (večery pod lampou),časopisy. Pro děti a mládež beletrie, knihy pro doporučenou školní četbu, též knihy naučné, dobrodružné, brožurky, komiksy. Pro malé a začínající čtenáře krátké pohádky, příběhy, říkanky atd. .

V rámci výměnných souborů je v knihovně pro dospělé k dispozici 100 ks KVPL (večery pod lampou, zapůjčují se pro knihovnu maximálně na 2 roky). Za loňský rok bylo též na žádost jednotlivých čtenářů pro doporučenou školní četbu i ostatní požadavky dospělých zapůjčeno celkem 11 knih z Jihlavy.

I nadále probíhá spolupráce s Městskou knihovnou v Polné , (jedná se vesměs o výměnné soubory, dle potřeby 2 x- 3x do roka) a s Okresní knihovnou Jihlava pak individuálně jednotlivé knihy na žádost čtenářů.

U starších nebo málo mobilních občanů lze po domluvě donést knihy přímo čtenáři.

Střítež: dne 31.1.2017

Knihovnice: Vlachová

Knihovna ve Stříteži se nachází v obci se 452 obyvateli. Knihovna zde fungovala od roku 1962, kde původně sídlila v budově staré hasičské zbrojnice. Po dostavbě nové budovy -v níž se v prvním patře nachází místní obecní úřad, byla i místnost knihovny. Po opravě budovy, výměny oken a celkové opravě a rekonstrukci budovy, byla knihovna v květnu 2016 přestěhována do dvou světlých místností v přízemí budovy obecního úřadu. Byly zde opraveny původní regály na knihy,vyměněn starý stůl za nový větší-rozkládací, do místnosti pro děti koupeny nové skříně na knihy, barevný stolek a sedačky (šámličky, nevím jak se jim přesně říká).

Od začátku tj. od roku 1962 až do 2009 vedla knihovnu paní Medová Jiřina. Od ledna 2010 převzala tuto knihovnu Vlachová Anna. Knihovna je od roku 2011 automatizovaná (CLAVIUS REKS). Pro malé děti jsou zde k dispozici namnožené obrázky k vybarvování , stolní hry k zabavení. Do knihovny jsou dokupovány knihy, které by mohly zaujmout dospělé i děti, dostatečně vybavené pro studenty.

Pravidelně každoročně 2x do roka navštěvuje místní mateřská školka knihovnu (z jara a na podzim), kde mají děti připraven program na nějaké téma, někdy i po dohodě s učitelkami MŠ. Proběhly témata: doprava, pohádky, večerníčky, čarování, slušné chování, zvířátka a ptáci, pěstování na zahradě atd., kde se děti velmi rády zapojují do témat, odnášejí si sebou obrázky k vymalování. Pravidelně jsou vystavena fota z návštěvy dětí MŠ, nebo jejich výtvory a malby.

Díky tomu, že byla místnost knihovny přemístěna do přízemí budovy, získala knihovna další čtenáře z řad seniorů i rodičů s malými dětmi. Od letošního roku je do budovy bezbariérový přístup.

Ve spolupráci s obecním úřadem se pořádá velikonoční tvoření, (většinou spojené s výstavkou prací) adventní nebo vánoční tvoření. V loni začátkem prosince proběhla akce Knihovnické hrátky - zde si děti prověřily své znalosti, vyrobily záložky do knih, ozdobily si perníčky . Účast dětí a rodičů na těchto akcích bývá hojná.

© 2017 Knihovna Střítež u Jihlavy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!